Jak wygląda dofinansowanie wymiany kotłów w 2021 roku?

Każdy samorząd określa swoje zasady związane ze wsparciem na wymianę kotła. W tym artykule opisujemy przeciętne warunki, z którymi musi się zmierzyć beneficjent. Jeśli interesujesz się dofinansowaniem wymiany kotłów, to ten artykuł jest dla Ciebie.

Dofinansowanie wymiany kotłów z gminy

Każda gmina ma możliwość dofinansowania maksymalnie do 40 tysięcy złotych. Środki muszą zostać przeznaczone na wymianę źródła ogrzewania. Taka forma pomocy jest sposobem na walkę ze smogiem. W praktyce wiele gmin zwłaszcza we wschodniej części Polski wspiera obywateli, aby mogli pozbyć się pieców węglowych tzw. starych kopciuchów. Priorytetem oczywiście jest zakup nowego, ekologicznego urządzenia grzewczego. Najczęściej dofinansowanie wymiany kotłów jest wykorzystywane na kupno pieców gazowych, ponieważ gaz ziemny jest jednym z czystszych paliw wykorzystywanych na świecie. Dofinansowanie nowego urządzenia może obejmować kotły gazowe, kotły na biomasę oraz kotły bazujące na odnawialnych źródłach energii. Beneficjenci mogą także wymienić na nowy piec węglowy nowej generacji, którego działania jest zupełnie odmienne od starych pieców. Dofinansowanie jednak ma wiele więcej możliwości, ponieważ beneficjenci mogą za pomocą dotacji podłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Gminy, które nie pomagają

Niestety nie każda gmina udziela dofinansowania wymiany pieca, a warunki otrzymania dopłaty są zróżnicowane. Jeśli myślisz o wymianie swojego pieca, musisz sprawdzić, czy w Twojej gminie są udzielane dopłaty na wymianę pieca i jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pomoc. Może się okazać, że gmina, w której mieszka jeszcze nie zaimplementowała programu mającego na celu poprawę powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Dofinansowanie wymiany kotłów jest możliwe po wypełnieniu dedykowanego wniosku. Dokument składa się z wielu pytań mających na celu weryfikację inwestycji związanej z zakupem urządzenia grzewczego oraz określenie kwoty możliwego wsparcia.