Schematy hydrauliczne z pompą ciepła

Dla prawidłowej pracy systemu grzewczego konieczny jest dobrze zaplanowany schemat hydrauliczny. Schemat tego typu ma szczególne znaczenie w przypadku nowoczesnych technologii grzewczych oraz montażu. Instalacje z pompą ciepła to złożone układy obarczone wieloma błędami. A wszystkie ewentualne błędy w schemacie hydraulicznym negatywnie mogą wpłynąć na efektywność całego systemu.

Więcej o schematach hydraulicznych

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła opracowała wiele materiałów projektowych dla instalatorów i projektantów zajmującymi się układami z pompami ciepła. Wszystkie materiały są bezpłatnie dostępne w sieci. Wiele poradników zawiera przykładowe schematy hydrauliczne, które gwarantują prawidłowe funkcjonowanie systemu grzewczego. Dobre schematy hydrauliczne mają szczególne znaczenie w nowoczesnych technologiach. Instalacja z pompą ciepła to złożone układy, które wymagają ogromnej wiedzy, aby uniknąć błędów. Wszelkie natomiast błędy mogą spowodować ogromne straty w efektywności całej instalacji.

Kotłownie ze sprzętem hydraulicznym

Sprzęgło hydrauliczne występuje w formie pionowego przewodu z podłączeniem od strony obiegów kotłowych oraz od strony obiegów grzewczych. Zasadę działania sprzęgła hydraulicznego opisano w wielu książkach związanych z instalacjami grzewczymi. Sprzęgło hydrauliczne wynaleziono w okresie, gdzie kotły kondensacyjne dopiero były wprowadzane na rynek grzewczy. Ich rozpowszechnienie w instalacjach grzewczych spowodowało próby włączenia sprzęgła hydraulicznego do kotłów kondensacyjnych. Na wielu konferencjach związanych z efektywnością energetyczną trwała ożywiona dyskusja specjalistów nad przydatnością sprzęgła hydraulicznego w obiegach kotłów bazujących na kondensacji. Kotły cechujące się wrażliwością na niską temperaturę wody powrotnej celem zastosowania pewnej składowej do króćca kotła powracającego. Taki zabieg miał na celu podwyższenie temperatury powracającej wody do kotła. Sprzęgła hydraulicznego nie trzeba regulować, ponieważ przy utrzymującej się wydajności pompy kotłowej w obiegach grzewczych zawsze zapewniał minimalną temperaturę wody kierowanej do kotła.